Administration

Management of KFI


Chief Patron


Mr. Pawan Yadav
Patron


Mr. Sanjay Kumar

Mr. Siddhartha Upadhyay

Mr. Mukesh Gujjar
Chairman


Mr. J.S. Bajaj
Vice Chairman


Mr. Shakti Sharad
President


Mr. Yogesh Kumar Shad
Sr. Vice President


Mr. G. N. Tantray
Vice President


Er. Devraj Malik

Mr. Amit Gupta

Mr. Prashant Sharma

Mr. Ratan Sharma
General Secretary


Mr. Ishwer Singh
Secretary


Mr. Govinder Dalal
Treasurer


Mr. Vijender Singh Rawat
Joint Secretary


Mr. Amit Yadav

Miss. Chanchal PawarMr. Satyavijay Raut
Executive Members


Mr. Gyan Prakash

Mr. Harinder SinghMr. Mukesh Chauhan

Mr. Kushal KarnwalMr. Pardeep

Miss. MeenakshiMiss. Meenakshi Khatri

Miss. SoniyaMr. Yogesh Sharma

Mr. Bhawan Singh
North India Incharge


Mr. Sandeep Sharma
East India Incharge


Mr. Partha S. Sarkar
West India Incharge


Mr. Subhash S. Mohite
South India Incharge


Mr. Syam T. P.